REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zrealizuj swoje marzenia” i w dalszej części Regulaminu zwany będzie: „Konkursem„.
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest The Krasa Sp. z o.o., Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, NIP 7010968698.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w aplikacji „Instagram”.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07.04 do 17.04 (do godziny 19:00).
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 101, poz. 1540).
 6. Organizator oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać́ danych wrażliwych
  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są wykorzystywane tylko na potrzeby konkursu.
 • 2

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada własne publiczne konto na Instagramie.
 • 3

[ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest obserwowanie profili @westinwarsaw i @love_epil_, @thekrasa.warsaw, @kruko_clothing na Instagramie.

 2. Oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym na koncie @thekrasa.warsaw z dnia 07.04.2021 kolegi/koleżanki.

 3. Napisanie pod postem konkursowym na koncie @thekrasa.warsaw z dnia 07.04.2021 jak najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego, to właśnie ty powinnaś/powinieneś wygrać? (Wygrywa najciekawsza odpowiedź.)

 4. Dodanie tego postu do swojej relacji.

 5. Odpowiedzi muszą być tekstem autorstwa uczestnika konkursu. W przypadku opublikowania dwóch takich samych odpowiedzi przez dwie inne osoby, za Uczestnika Konkursu uznana będzie ta osoba, która opublikowała odpowiedź jako pierwsza, chyba że inna osoba dowiedzie u Organizatora swoich praw do tekstu. Można udzielić dowolnej liczby komentarzy i każdy będzie brany pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.
 • 4

[NAGRODA]

 1. Fundatorami nagród są:
  – Holmsett Investments Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, NIP 5223071525. Fundator przyzna jedną nagrodę – voucher na pobyt w hotelu Westin Warsaw ze śniadaniem dla dwóch osób do wykorzystania w dowolnym czasie do końca 2021 po wcześniejszej rezerwacji i zgodnie z restrykcjami rządowymi. Wartość nagrody wynosi 500zł. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.
  – The Krasa z o.o., Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, NIP 7010968698. Fundator przyzna jedną nagrodę – certyfikat o wartości 500 zł do wykorzystania w dowolnym czasie do końca 2021. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.

– ESTETIKO Sp. z o. o., Al. Armii Ludowej, 6/164, 00-571, Warszawa, NIP 7010933257. Fundator przyzna jedną nagrodę – certyfikat o wartości 500 zł do wykorzystania w dowolnym czasie do końca 2021. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.

– Profi Hand Sp. z o.o., Włodarzewska 33 lok. 2, 02-384, Warszawa, NIP: 7010968445. Fundator przyzna jedną nagrodę – certyfikat o wartości 500 zł do wykorzystania w dowolnym czasie do końca 2021. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.

 1. Najbardziej oryginalna odpowiedź zostanie wybrana spośród odpowiedzi Uczestników Konkursu przez organizatora i fundatorów konkursu według ich niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów oryginalności odpowiedzi i zgodności z tematem.
 2. Zwycięzcą zostanie osoba, która zaobserwuje profile @westinwarsaw, @love_epil_, @thekrasa.warsaw, @kruko_clothing, na Instagramie, a także doda post konkursowy do swojej relacji, oznaczy 1 osobę w komentarzu pod postem konkursowym i poda najciekawszą odpowiedź na pytanie: Dlaczego, to właśnie ty powinnaś/powinieneś wygrać?
 3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, wytypowany Uczestnik powinien zgłosić chęć odbioru Nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail: epil.warszawa@gmail.com – w przypadku, gdy uczestnik został wybrany przez fundatora @love_epil_; info@thekrasa.pl – w przypadku, gdy uczestnik został wybrany przez fundatora @thekrasa.warsaw; marikruko@gmail.com – w przypadku, gdy uczestnik został wybrany przez fundatora @kruko_clothing w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody. W przypadku, gdy uczestnik został wybrany przez fundatora The Westin Warsaw: aliaksandra.andryieuskaya@marriott.com
 4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie każdy z fundatorów @westinwarsaw, @love_epil_, @thekrasa.warsaw, @kruko_clothing
 • 5
  [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w postaci story na profilu @thekrasa.warsaw na Instagramie najpóźniej w dn. 19.04.2021.  

 • 6
  [WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]
 1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich danych zostanie złożone w wiadomości prywatnej na Instagramie.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 2. Warunkiem koniecznym przystąpienia w konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konkursu publicznego profilu na Instagramie.
 • 8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w linku w BIO na profilu @thekrasa.warsaw i @westinwarsaw